Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SÜLEYMAN YILMAZ’In Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SADIK AY ve Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Sayın Korgün KUBAR’ın Komite üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

  • Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
  • Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

Holding Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince tarafından yerine getirilecektir.

KOMİTE BAŞKANI SÜLEYMAN YILMAZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

22/03/1968 Konya doğumludur.

1992 yılında Bilkent Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm mezunu olup,

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım Sermayesi Lisansı’na (İş Meleği) da sahiptir. TOBB bünyesinde kurulmuş olan Girişim Sermayesi Sektör Meclisi üyesi dir.

Şirket fizibilite ve değerleme çalışmalarında, uluslararası bankacılık ve yatırım fonları, özelleştirme ve şirket değerlemeleri, şirket birleşme & devralmaları ve uluslararası proje finansmanı ve iş geliştirme alanlarında uzman, Türkiye’nin KOBİ finansmanı alanında faaliyet gösteren ilk girişim sermayesi fonu- KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ A.Ş.)’nin kuruluşunda danışman olarak görev almıştır. Hazine Müsteşarlığı, TOBB ve KOBİ A.Ş. ile birlikte üst fonlara kaynak aktarmak amacıyla kurulmasına karar verilen Türkiye Yatırım Fonu’nun kuruluş çalışmalarını yürütmektedir. İş özgecmişi aşağıda sunulmuştur.

01/07/1991 -30/09/1991 Arçelik A.Ş. Finansman Müdürlüğü Stajyer

03/08/1992-31/01/1993 Nurol Holding A.Ş. Savunma Destek Grubu Uzman Yardımcısı

01/02/1993-30/04/1995 Nurol Holding A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü Finans Uzmanı

01/01/1996 – 31/12/2006 Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara Şubesi, Analist

01/01/1997 – 13/12/1998 Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara/Ulus Şubesi Müdürü

14/12/1998 – 06/08/2003 Nurol Holding A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler & İş Geliştirme Müdürü

07/08/2003 – 30/09/2004 EURASIASAT SAM (Turksat 2-A Uydusu) CFO

01/10/2004 – 10/08/2005 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Danışmanı, Yatırım Komitesi Üyesi

01/08/2006 -15/11/2010 Kredi Garanti Fonu İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Onay Komitesi Üyesi

10/08/2005 – 2018 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Yatırım Komitesi Üyesi – Devam Ediyor

2012 -2018 TÜBİTAK-TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman, GİSDEG Komite Üyesi – Devam Ediyor

 
KOMİTE ÜYESİ SADIK AY (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1978 Yılı Konya Doğumlu, evli 3 çocuk babasıdır.

İlk ve orta öğrenimini Konya da tamamlamış, 1997 yılında Selçuklu Süper Lisesinden mezun olmuştur.

1997-1999 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Turizm ve Otelcilik Bölümü,

1999-2003 Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulundan mezun olmuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır.

1997 – 2003 yılları arasında Turizm ve Otelcilik alanında çeşitli branşlarda görev yapmış

2004 yılında Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.’de çalışmaya başlamış

2010 -2017 yılları arasında Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş Mevlana Otel İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.


KOMİTE ÜYESİ KORGÜN KUBAR (YATIRIMCI VE KURUMSAL İLİŞKİLER YETKİLİSİ)

1970 Konya doğumlu. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Kombassan Holding A.Ş. Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde çalışmaya başladı . 2001 yılında SMMM belgesini aldı. 2001-2011 yılları arasında arasında Kombassan Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanlığı bünyesinde Mali tabloların hazırlanması, mali tahlil, finansal analiz, yurt içi ve yurt dışı enformasyon kuruluşlarınca talep edilen mali tahlil ve finansal raporlarının hazırlanmasında Mali İşler Uzmanı olarak görev yaptı . 2011-2012 yıllarında Şirketin İMKB (BIST) Kotasyon çalışmasında görev aldı. 2012 yılında Sermaye Piyasası Lisanslama Kuruluşundan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını almış , İleri Düzey Lisans çalışması devam etmektedir. 2013 Haziran ayında Bağımsız Denetim yetkilendirme işlemlerini tamamlamış , Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yetki Belgesini beklemektedir. Halen Bera Holding A.Ş.’nin SPK, BIST, MKK ve KAP işlemlerinden sorumlu Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.