Yönetim Kurulu Mesajı

Grubumuzun yeni Yönetim Kurulu, 2018 yılında Holding Genel Kurulunda yapılan seçimle belirlenmiştir.

Yeni yönetim olarak; gurubumuzun marka ve karlılığını yükseltmek için gayret sarf edeceğiz. Bu gayreti gösterirken de ben merkezli değil, biz merkezli ve şeffaf hareket edeceğiz.

Bildiğiniz gibi, grubumuz, çok ortaklı bir yapıya sahiptir. Kuruluşunda, şahsi kazanç ve ihtirasların üstünde, inanç değerlerimize, vatan sevgisine, ülkemizi kalkındırma arzusuna dayanan yüksek idealler vardır. Sermaye yapımız, holdingimizin bütün birimlerini A yada B şahsının değil, ortaklarımızın malı olarak görmemizi, “emanetin kutsiyeti” bilinciyle, kişisel hak ve sınırlara gösterdiğimiz titizlikten daha çoğunu göstermemizi gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, bizim görev ve sorumluluklarımız; mülkiyeti şahıslara veya ailelere ait şirketlere ve işletmelere göre daha kapsamlı, daha zor, vebali daha büyük görev ve sorumluluklardır.

İşlerimizi yürütürken, ortaklarımızın bizden beklentileri olduğunu, bize güvendiklerini, bizim başarımız için dua ettiklerini hatırlamalıyız. Bugüne kadar şu veya bu sebeple yaşanmış olan olumsuzluklar, yanlışlıklar, hayal kırıklıkları; işin özündeki bu saf ve samimi idealleri unutturmamalıdır. Kendimize güven, yaptığımız işe inanç olmadan, olumlu ve güzel işler yapmamız çok zor, hatta imkânsızdır.

Yapmakta olduğumuz ve yapacağımız işlerin , belirli bütçeleri, teknikleri, metotları vardır ve bunlar önemlidir. Ancak manevi temellerin, ahlaki ilkelerin, bize heyecan verecek ideallerin de, var oluşumuzda ve çalışmalarımız da vazgeçilmez bir yeri vardır. Buna yönetim olarak inanıyoruz.